Associeret Partner

Thomas Elklint

Thomas fungerer som assessor og certificeringsorgan på større jernbaneprojekter i Danmark. Han har stor erfaring med uafhængig sikkerhedsvurdering og jernbanecertificering i følgende roller:

  • Uafhængig sikkerhedsassessor (CSM AsBo)
  • Godkendt teknisk ekspert (Sagkyndig) i henhold til dansk lovgivning
  • Notificeret organ (NoBo) til certificering af rullende materiel
  • Udpeget organ (DeBo) til certificering af kompatibilitet mellem rullende materiel og infrastruktur

Derudover yder Thomas rådgivning til jernbaneprojekter inden for risikostyring, europæisk jernbane lovgivning, og myndighedsgodkendelse.

Thomas startede i jernbanebranchen ved DSB efter afslutning af uddannelse som elektronikingeniør fra DTU og har i de seneste femten år været involveret i en række jernbaneprojekter.

Kontaktinformationer

+45