QANT CASES

HER kan du læse lidt om nogle aF de opgaver vi har løst

Rådgivning med qant

Mange års rådgivning på basis af indgående viden skaber resultater hos vores kunder

Neden for kan du læse lidt mere om nogle af de opgaver vi har løst for kunder i både den offentlige og private sektor.
Vi er stærkt optagede af at løsninger og tiltag virker i praksis, så vi har stort fokus på resultater, der skaber værdi hos kunderne – hver eneste dag!

DSB

Udbud og implementering af landsdækkende fremtidssikret Wi-Fi i hele DSB’s flåde

>situationen

DSB havde i et længere forløb arbejdet på at genudbyde en Wi-Fi løsning. Den skulle indeholde en option så Øresundstoget kunne inkluderes i implementeringen.

Der var derfor behov for at arbejde på tværs af togejere, tog- og mobiloperatører i både Danmark og Sverige.

Første udbudsrunde havde ikke været tilfredsstillende, så DSB ønskede assistance til både udbud og efterfølgende implementering.

Der var desuden særlige krav til implementering i Øresundstoget da driften på svensk side skulle overtages af SJ.

 

>qants involvering

DSB udbød opgaven i 2016 og Qant vandt opgaven. Thomas Haagendal har arbejdet med Wi-Fi i DSB tog siden 2005 så det var en selvskreven opgave.

QANT bidrog med udarbejdelse og kvalitetssikring af kontraktdokumenter herunder kravspecifikation og andre vigtige bilag.

Bidraget omfattede projektledelse af udbudsprocessen, tilbudsevaluering, forhandling og efterfølgende implementering i hele DSB’s flåde samt i de 111 Øresundstog

Hele den samlede flåde blev installeret og idriftsat efter tidsplan og budget, og særligt var der en udfordring med leverancer fra udlandet i corona 2020.

Thomas assisterede ligeledes med udbud og implementering af mobilt bredbånd og idriftsætning af serviceorganisationer i både Danmark og Sverige.

DSB har kommenteret QANTs indsats på denne måde på Linkedin.

 

KMD

Fra papir til praksis

>situationen

Med en ambitiøs strategi og et stort organisationsudviklingsprojekt ville KMD lykkedes med at komme “back in black”. Recepten var klar – et continues improvement program blev rullet ud i hele virksomheden med bl.a. tavlemøder, omfattende KPI-regime, 1:1’ere og fokus på kunden.

>qants involvering

Qant blev involveret, idet KMD S&M (Support og Maintenance) havde udfordringer i forhold til at få de mange nye værktøjer inkorporeret i medarbejdernes hverdag, så de både var menings- og virkningsfulde. Sammen med ledergruppen i S&M lykkedes det at få genskabt momentum i hele området, så de nye værktøjer blev anvendt i hverdagen.

Resultatet var markant. S&M lykkedes med at både indfri og overgå de ambitiøse driftsmål samtidigt med, at S&M parallelt gennemførte et stort udviklingsprogram.

 

DSB /SJ

Driftsoptimering af Øresundstoget

>situationen

DSB og svenske togejere havde observeret at driftsstabiliteten på Øresundstoget var dalende. Det medførte at man ofte var nødt til at nedformere afgange, særligt mellem Sverige og Danmark, men også på højt profilerede myldretidsafgange, f.eks. på Kystbanen. Foruden øgede omkostninger til vedligehold og tab af indtægter på ”små afgange” så medførte det højere vedligeholdelsesomkostninger og betydelige klager fra pendlerforeninger.

Ejerne og vedligeholdelsesorganisationen havde i et vist omfang registreret hvilke fejl der var tale om, men ikke fået en egentlig fejlsøgningsmetodik indarbejdet, ej heller et systematisk overblik over fejl, fejltyper og grundlæggende årsager.

>qants involvering

Opgaven bestod i at analysere årsagerne til den dalende driftsstabilitet, om muligt gennemføre egentlig root cause analysis og at identificere korrigerende handlinger som kunne bringe driftsstabiliteten tilbage til det kontraktligt aftalte niveau.

I første omgang blev alle fejl og årsager til driftsforstyrrelser identificeret hvorefter fejl/forstyrrelser blev kategoriseret hørende til et eller flere delsystemer i toget.

For hver fejl/forstyrrelse blev der foretaget en årsagsanalyse, som i flere tilfælde kunne række over mange niveauer. Et eksempel var at det ofte ikke var muligt at koble togsæt sammen på grund af manglende trykluft i et af sættene. Pumper og kompressorer blev analyseret og fundet tilstrækkelige, men var alligevel overbelastede. Efter en længere analyse af belastningsproblematikken identificerede vi fejlen til at være forårsaget af en klargøringsprocedure som ikke blev fulgt 100%. Ved rengøring af toilet og tømning af gråtvandstank skulle en ventil i gulvhøjde åbnes og lukkes helt til igen. I mange tilfælde blev ventilen blot delvist lukket med en fod i stedet for med hænderne, hvorved trykluft sivede ud med sænket tryk til følge.

I alt 7 delsystemer blev analyseret og korrigerende handlinger implementeret for alle, hvorefter driftsstabiliteten gradvist returnerede til kontraktligt niveau.

DSB

Udbud og implementering af  fremtidssikret Wi-Fi i hele DSB’s flåde

>situationen

DSB havde i et længere forløb arbejdet på at genudbyde en Wi-Fi løsning. Den skulle indeholde en option så Øresundstoget kunne inkluderes i implementeringen.

Der var derfor behov for at arbejde på tværs af togejere, tog- og mobiloperatører i både Danmark og Sverige.

Første udbudsrunde havde ikke været tilfredsstillende, så DSB ønskede assistance til både udbud og efterfølgende implementering.

Der var desuden særlige krav til implementering i Øresundstoget da driften på svensk side skulle overtages af SJ.

>qants involvering

Qant blev involveret, idet KMD S&M (Support og Maintenance) havde udfordringer i forhold til at få de mange nye værktøjer inkorporeret i medarbejdernes hverdag, så de både var menings- og virkningsfulde. Sammen med ledergruppen i S&M lykkedes det at få genskabt momentum i hele området, så de nye værktøjer blev anvendt i hverdagen.

Resultatet var markant. S&M lykkedes med at både indfri og overgå de ambitiøse driftsmål samtidigt med, at S&M parallelt gennemførte et stort udviklingsprogram.

 

Hvad siger kunderne?

“The best thing about this is that this project ran extremely smooth and 100% according to plan due to excellent preparation by our project manager Thomas Haagendal”

Michael Beckmann, Vice President, DSB Rolling Stock

“Torsten, du er ham vi kalder på når vi har udfordringer.”

Ole Gram-Olesen, Rektor, cphbusiness

Kontakt os

QANT
+45 30 70 86 17
info@qant.dk