Partner

Jan Madsen

Jan arbejder som program- og projektleder, ledelsesrådgiver og “trouble shooter”. Jan har ud over erfaring i linieledelse, salg, drift, controlling, udbud, kontraktstyring og administration både fra private og offentlige virksomheder, stor erfaring med IT, herunder implementering af store komplekse systemer. Jan har de sidste tre år været tilknyttet Signalprogrammet i Banedanmark, hvilket har givet indsigt i de nyeste europæiske standander for signalsystemer ERTMS og har bl.a. arbejdet med særlige problematikker for veterantog, godsbranchen og jernbaneentreprenørmaskiner samt perronkantssikkerhed.

Jan har en motiverende ledelsesstil og et smittende godt humør med fokus på at få opgaverne udført.

Jan er etatsuddannet toldassistent og har suppleret sin uddannelse med et CBS lederkursus samt løbende gennem de sidste 25 år deltaget i teknologi og ledelseskonferencer i både indland og udland. Jan har flere professionelle bestyrelsesposter og optræder ofte som ordstyrer på faglige konferencer.

Kontaktinformationer

+45 51 53 90 40