Rigspolitiet

Rigspolitiet

I forlængelse af en sammenlægning af professionsbacheloren og enheden for Efter og Videreuddannelse til én samlet Politiskole, ønskede Rigspolitiet bistand til at sikre en effektiv sammenlægning med udgangspunkt i et stærk sammentømret ledelsesteam og en medarbejdergruppe, der naturligt styrkede samarbejdet på tværs af alle institutter og med de øvrige politiområder.

 

Med afsæt i interviews med en lang række nøglepersoner og en omfattende organisationsanalyse, udviklede og gennemførte Qant et udviklingsforløb i 2 faser sammen med politiskolens ledelse og medarbejdere.

 

En lang række workshops og udviklingstiltag blev gennemført med både ledelse og medarbejdere, herunder et intensivt udviklingsforløb for ledelsen inkl. individuelle sessioner.

 

Forløbet har medvirket til at sikre en langt hurtigere og mere smidig integration af de to områder og en tydeligt sammenhængende arbejdsmåde indadtil og udadtil på Politiskolen, samt bidraget til at øge effektiviteten. 

 

Sjælland:

Dampfærgevej 27 - 29, København Ø

Jylland:

Hornsyldvej 10B, Stouby


Tlf.: +45 30 70 86 17

Mail: info@qant.dk

CVR-nr.: 30 82 36 80

Udvalgte Referencer