Jernbane

Vi holder Danmark på sporet

 

Samfundsøkonomien og koblingen til infrastrukturprojekter, for etablering af broer, veje, jernbane og lignende har i disse år særlig fokus fra politisk hold. Anseelige nationale investeringer finder sted. Returværdien over 50 år menes at være et tre-cifret milliard beløb. Der investeres over de kommende år to-cifrede milliard beløb i forbedring af Danmarks jernbane og togdrift.

 

Dette især til stor glæde for den rejsende fra A til B, og den der vil bringe gods via jernbane, indenlands eller gennem Danmark. Det binder Danmark bedre sammen, og skaber både fysisk og åndelig sammenhæng mellem landsdelene, og vil bidrage til at cementere Danmarks position i toppen af nationer, der tænker i nærhed på alle plan.

 

Qant er blandt andet via Signalprogrammet involveret i realiseringen af Danmarks infrastruktur med modernisering af jernbanen og togdriften. Dette fordi Qant har det der skal til. Dyb indsigt i alle de discipliner en så massiv investering kræver i leveranceapparat, styring og kontrol, og ikke mindst evnen til sammen med alle involverede parter, at bringe investeringen i mål på alle opsatte og målbare dimensioner.

 

Rådgivere fra Qant har i Signalprogrammet med sikker hånd i styret opbygningen af programstrukturer, etablering af styrings- og kontrol mekanismer, projekt- og leverancegrundlag, leverandørhåndtering, ledelse af projektleverancer og rådgivning på udvalgte disciplinområder til Banedanmark, DSB, og øvrige interessenter omkring moderniseringen af jernbanen i Danmark.

 

Allerede fra indkøbsprocessens start blev Qant involveret i sikringen af en stringent gennemførelse af processen frem mod implementering og idriftsættelse. Bistanden har blandt andet bestået i tæt sparring til jurister og indkøbsansvarlige, deltagelse i arbejdsgrupper, etablering af kravspecifikationer, teamledelse af faggrupper, programledelse, projektledelse, bistand omkring jernbanesikkerhed, etablering af incident management, opsætning af asset management, etablering af vedligeholdelsesprocesser, vurdering af påvirkning på drift, ledelsesrapporteringer og meget andet.

 

Når man vælger Qant som leverandør, er man altid sikker på at holde investeringen på sporet og komme rettidigt i mål!

 

Få mere at vide

Jernbane

Kontakt Tue Johansen

 

TLF: 30 70 86 17

Email: tue@qant.dk

Kontakt Bo Heegaard Hansen

 

TLF: 51 48 90 80

Email: bo@qant.dk

Sjælland:

Dampfærgevej 27 - 29, København Ø

Jylland:

Hornsyldvej 10B, Stouby


Tlf.: +45 30 70 86 17

Mail: info@qant.dk

CVR-nr.: 30 82 36 80

Udvalgte Referencer